West-Vlaanderen

Subcategorieën

 • Provinciale Raad 7

 • Afdeling Brugge 1

 • Afdeling Ieper/Veurne 1

 • Afdeling Kortrijk 1

 • FedPol WVL 10

 • Calog WVL 2

  Het NSPV is er ook voor het Calog-personeel.  Zo bestaat er een nationale werkgroep Calog NSPV bestaande uit afgevaardigden van alle Vlaamse provincies, die problemen of verbeteringen voor het Calog-personeel bespreken en voorbereiden om mee te nemen naar de HOC's (Hoger Overleg Comités).

  Zo ijvert het NSPV al jaren om de anomalieën in de loonschalen weg te werken.  Dit is trouwens een punt van ons eisenbundel.  Door onze inbreng heeft het SSGPI  hierovereen een werkdocument gemaakt.  Dit is een eerste stap van erkenning van deze ongelijkheid.  Wij blijven strijden voor een rechtvaardige aanpassing van de loonschalen.  Deze eis wordt door ons op de voet gevolgd.

  Op provinciaal en lokaal vlak zijn uw aanspreekpunten steeds ter uwer beschikking.  Er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende PZ's en Federale diensten.  Ook hierin zoeken we naar de meest gunstige weg.

  Bij problemen, opmerkingen, of een voorstel aarzel niet om onderstaande mailruimte te gebruiken.  Het Calog personeel mag gerust wat meer naar buiten treden, want we zijn een belangrijke schakel in het politielandschap.  Het NSPV is er ook voor jullie !

 • Gepensioneerden WVL 1

  Zal instaan voor alle aangelegenheden wat de gepensioneerden aangaat binnen de provincie, in samenwerking met de verantwoordelijken binnen de afdelingen.

  Hij behartigt:

  • uw pensioenberekening
  • uw pensioendossier
  • staat de overblijvende bij met het overlijdensdossier.

  Neem ook hier een kijkje.

 • Agenten WVL 1

  Zij zal instaan voor alle aangelegenheden wat de agenten van politie aangaat binnen de provincie, in samenwerking met de afdelingsvoorzitters.

  Zoals jullie allicht reeds weten zijn wij in het NSPV gestart met een permanentie Agenten.
  Elke dinsdag is er zowel een Nederlandstalige als Franstalige collega aanwezig op de hoofdzetel in Zaventem.
  Ikzelf ben daar ook één dinsdag in de maand.
  Je kan er met al uw vragen en opmerkingen terecht en dit op dit nr en emailadres: agent@nspv.be - 02/6446500

 • Welzijn WVL 2

  Het aanspreekpunt voor alle materies voorzien in de regelgeving m.b.t. welzijn op het werk en aanverwanten, zoals o.a. arbeidsongevallen.

  Belangrijk m.b.t. arbeidsongevallen

  Als slachtoffer van een arbeidsongeval dien je steeds een aangifte te doen bij de werkgever. Bijkomend is het ten sterkste aangeraden om ook een dossier rechtsbijstand bij het NSPV te openen m.b.t. het arbeidsongeval.

  Het document rechtsbijstand vindt u op de website van het NSPV. Of klik op onderstaande link.

  Klik hier,  onderaan de pagina kunt u dan het document voor de aanvraag downloaden.

 • Tucht WVL 2

  Aanspreekpunt voor alle tuchtaangelegenheden en alle informatie in verband met je persoonlijk dossier.

  Aandachtspunten:

  Een aanvraag voor rechtsbijstand in een tuchtaangelegenheid moet altijd gericht worden aan de afdelingsvoorzitter.
  De toelating tot bijstand in tucht zal steeds verleend worden door het nationaal secretariaat, dienst rechtsbijstand.
  De aanduiding van de tuchtverdediger gebeurt steeds in overleg met het provinciaal invalspunt tucht.

  Denk eraan je afdelingsvoorzitter zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen wanneer je te maken krijgt met de tucht.
  Zelfs in de aanvangsfase (vooronderzoek) is het geraadzaam je afdelingsvoorzitter hiervan op de hoogte te brengen.

  Aarzel niet bij vragen omtrent de tucht en je persoonlijk dossier contact te nemen met het Provinciaal invalspunt tucht per e-mail of in dringende gevallen per telefoon

 • Evaluaties WVL 1

  Zal voornamelijk in samenwerking met de afdelingsvoorzitters, de evaluaties in de diverse afdelingen opvolgen.

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1