Via ons Meldpunt Aspiranten bereiken ons berichten dat de aspirantenmobiliteit 2018 opnieuw voor veel onrust en ontevredenheid zorgt.
Een synthese van deze inzendingen werd gemaakt en op het HOC van 19/06/2018 aan de overheid voorgelegd.


De eis van NSPV VZW, om bij ambtshalve aanwijzing in de CIC's de aanwezigheidstermijnen terug te brengen naar 1 jaar, werd ingewilligd.

Het resultaat van deze onderhandelingen werd reeds kort besproken in ons artikel "Aspirantenmobiliteit naar de CIC’s".

Nu heeft de overheid ook de nota (CG-2018/4393) gepubliceerd met de statutaire beslissing en richtlijnen terzake.

Protocol 397/1 aangaande de aspiranten, die ambtshalve in de CICS voorzien van de ANPR-technologie worden aangewezen, door middel van de toegekende IDP-kredieten om die eenheden zo snel mogelijk te versterken (OCP 4/10/2016) bepaalt volgende verbintenis van de overheid:

Wie een tweede of derde keuze bekomt of ambtshalve wordt aangewezen in een ander ambt, is, voor de federale ambten van de lijst, gehouden tot een aanwezigheidstermijn van 1 jaar ipv 2 jaren.

De aspiranten die ambtshalve in de CIC's zijn aangewezen, zijn dus gehouden tot een aanwezigheidstermijn van 1 jaar alvorens ze een aanvraag tot mobiliteit kunnen indienen. De aspirant die een betrekking bij mobiliteit bekomt, kan niet worden tegengehouden.

Rekening houdend met de grote nood aan dispatchers en de inhoud van de taak om beelden van ANPR-camera's te bekijken, werden de dirco's gevraagd om aan de ambtshalve aangewezen personeelsleden voor te stellen om de opleiding 'dispatching' te volgen.  Dit kan enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het betrokken personeelslid, nadat deze goed geïnformeerd werd over de gevolgen van deze toestemming voor de verplichte aanwezigheidstermijn, nl. een aanwezigheidstermijn van 2 jaar alvorens een aanvraag tot mobiliteit kan worden ingediend. Wanneer het personeelslid de betrekking bij mobiliteit bekomt, wordt hij niet tegengehouden (tot een aanwezigheidstermijn van 3 jaar bereikt is).

Personeelsleden die de opleiding 'dispatching' niet wensen te volgen, mogen niet langer dan 1 jaar worden tegengehouden voor de indiening van een aanvraag tot mobiliteit. Wanneer zij de betrekking bij mobiliteit bekomen, worden zij niet tegengehouden (tot een aanwezigheidstermijn van 3 jaar bereikt is).

Weet dat dit resultaat er enkel is gekomen doordat NSPV VZW dit als eis gesteld heeft op het HOC!

NSPV VZW blijft steeds begaan met het het lot van alle politiepersoneel en zal, waar nodig, hun belangen blijven verdedigen!

Samen sterk!