De gebeurtenissen van dit weekend hebben alweer een schokgolf teweeg gebracht in Brussel.
Even recapituleren….

Er werd door de Burgemeester en door de Brusselse Minister President een algemeen samenscholingsverbod afgekondigd over gans Brussel op 02 en 03 april 2016 en dit om gebeurtenissen zoals in het weekend van 26 en 27 maart 2016 het hoofd te bieden en absoluut te vermijden gezien ons land internationaal op de voet gevolgd wordt.

Op zaterdag 02 april werd overgegaan tot arrestaties van verscheidene groepen die dit samenscholingsverbod niet wensten te respecteren. Onder de arrestanten waren mensen van verschillende strekkingen. De aanhoudingen gebeurden pas na verschillende aanmaningen. Getuige hiervan zijn de verschillende filmpjes die op internet circuleren. Deze getuigen allen van een geduldige en niet-gewelddadige aanpak van de politiediensten in Brussel.

Sommige arrestanten kunnen blijkbaar niet begrijpen wat een samenscholingsverbod betekend. Het is op geen enkele wijze een aanfluiting van hun rechten maar wel een maatregel om hun eigen veiligheid te waarborgen. Ons land zit nu eenmaal in een heel moeilijke periode en dan dringen verschillende maatregelen zich op om een maximale veiligheid en onnodig geweld uit de weg te gaan.

Dit onbegrip en de naarstige drang om zich te willen opwerpen als grote verdediger van democratie en rechten van de mens is, helaas, ons land weer fataal geworden. Het mediatiseren van het moedwillig niet respecteren van een maatregel is voor sommigen in dit land blijkbaar de enige manier om hun vereniging op de kaart te zetten. Daarbij lijken alle middelen goed. Het stigmatiseren van een bepaalde politieman en daarbij zijn ganse korps gaan alle grenzen van het fatsoen voorbij.

Erger nog… de man die net de maatregel heeft afgekondigd steunt de mensen die die maatregel net niet wensten te respecteren. De wereld op zijn kop als je het mij vraagt. Ik heb heel veel respect voor het beroep van politie, ik draag dit in mijn hart. Het zijn zij die in de moeilijkste omstandigheden altijd kalm en kordaat de rechten en vrijheden van elke burger doen respecteren. Zij staan in voor Uw veiligheid. Zij staan in voor Uw openbare rust. Zij zijn er voor U.

Ik ben geschandaliseerd door de manier waarop enkele marginalen in deze maatschappij onze politie denken te moeten behandelen. Ik ben geschandaliseerd door politiek verantwoordelijken die hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven op de politie. Ik ben gedegouteerd door mensen die elke gebeurtenis aangrijpen om zichzelf op te werpen als de grootste, de beste, de perfectste burger van dit land.

Mario Thys
Provinciaal Voorzitter
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NSPV


OPEN