Op 11 april hebben de syndicaten de Burgemeester van Brussel Yvan MAYEUR ontmoet.

Verschillende boodschappen werden verspreid, met de vermelding dat de sociale partners dit onderhoud tevreden verlaten hebben.

Talrijk zijn degene die daardoor van mening zijn dat de syndicale organisaties te gemakkelijk toegegeven hebben aan de politieke argumenten van de heer MAYEUR.

Er was woede, frustratie, demotivatie en zelfs enkele afwezigheden,….

Daar is ABSOLUUT geen enkele sprake van !

Als het correct is dat de vergadering plaatsvond op uitnodiging van de Burgemeester, is het compleet onjuist dat hij dit zou voorgesteld hebben uit zijn eigen welwillend initiatief. De enorme mobilisatie van het volk, uw massale en spontane steun in de zaak van de Hoofdcommissaris VANDERSMISSEN en meer uitgebreid aan het gehele politiekorps en aan de democratische waarden, maar ook de sterke druk door de media en de politiek, deze sectoren gewaarschuwd en gemobiliseerd door de NSPV heeft geen enkel ander initiatief gelaten aan Yvan MAYEUR dan toe te geven dat het zijn ultieme kans was om een open conflict te vermijden.

Dat hij aldus gehoopt had de controle over de situatie te kunnen hernemen…
Dat hij aldus gedacht had te kunnen ontsnappen aan de druk van de media…
Dat hij aldus gedacht had zich te kunnen verantwoorden, zijn onschuld te kunnen bewijzen en zelfs de sociale partners te manipuleren….

Het valt niet te ontkennen, maar….

Het NSPV heeft zich onmiddellijk gemobiliseerd na de objectieve en gedocumenteerde analyse van de gebeurtenissen van 02/04/2016.

Wij zijn overtuigd van de gegrondheid van onze investering en wij blijven trouw aan onze verbintenissen op lange termijn.!

Het NSPV verzaakt niet langer om gebruik te maken van alle rechtmatige middelen om Yvan MAYEUR te herinneren aan zijn verplichtingen en taken op alle gebieden en conflictdebatten die hem en zijn politie verdeeld houdt, en zeker om hem te herinneren aan de verbintenissen genomen op 11 april jongstleden.

Zijnde :

Voor tussenkomst van het NSPV Na tussenkomst van het NSPV
Geen aanwezigheid meer van de Burgemeester bij het BOC sedert 5 maanden De Burgemeester verbindt er zich toe terug te komen naar het BOC en antwoord te geven op alle vragen
Negatieve verklaringen over de interventies van PolBru Verklaart dat de door hem geuite bewoordingen niet zijn bedoeling waren
In twijfel trekken van de bekwaamheden van zijn Dir Ops Vraagt een analyse zoals voorzien door de procedure. Wil het statuut respecteren
Geen standpunt over de vragen tot bijstand van het personeel Verklaart nooit een Art 52 geweigerd te hebben. Dezelfde procedure zal eveneens van toepassing zijn in dit geval
Geen analyse over de gebeurtenissen aan de Beurs Zal het resultaat van de interne en externe analyses aanvaarden. Zal deze publiceren

 

WIJ DIENEN WAAKZAAM EN VERENIGD TE BLIJVEN… MET JULLIE, VOOR JULLIE, DOOR JULLIE… WANT HET IS DOOR DEZE EENHEID EN DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE WILSKRACHT DAT WIJ ZULLEN SLAGEN!


OPEN