98 % van het personeel is vragende partij om terug in 12-urendiensten te werken.

Overheid blijft echter doof !

Meer nog : de overheid ontkent zelfs dat men in het verleden het personeel heeft beloofd om in een 12-uren systeem te mogen werken.

Intussen kunnen wij jullie bevestigen dat de stakingsaanzegging werd geactiveerd in gemeenschappelijk front (VSOA – NSPV). De andere vakorganisaties (ACOD – ACV) hebben tot op heden hun standpunt nog niet herzien…

Wij hebben in tussentijd verschillende informele contacten gehad teneinde de problematiek te bespreken. Wat ons opvalt is dat de directie DAS ontkent dat zij, bij de recrutering van personeel, een engagement zou hebben aangegaan voor de 12u dienstregeling. Dergelijke argumentatie die de waarheid geweld aan doet (zie ook voorgaande tracten) wordt gebruikt door de directie om toch maar hun vooropgesteld doel te verkrijgen. Profesionneel kunnen we dit echt niet noemen.

Op 15.07.2019 en 19.07.2019 zullen wij onze eerste actiedagen plannen. Om een duidelijk en krachtig signaal te sturen naar de overheid vragen wij u allen deze actie te volgen. U mag, de dag zelf, uw dienstplanner contacteren en melden dat u gebruik zal maken van uw recht tot staken. Leden van de vakorganisaties VSOA – NSPV hebben recht op de stakerspremie. (Hiervoor zullen wij een document ter beschikking stellen dat u ons op later tijdstip kan overmaken)

Verder vragen wij u ook een mail te sturen naar uw dienstplanner, om duidelijk te stellen dat u niet wenst dat de quota nachturen dit jaar wordt overschreden. Indien iedereen deze vraag zal overmaken, stelt dit de overheid voor een ernstig probleem. Indien de overheid met een constructieve oplossing wil komen, kan u dit standpunt alsnog herzien. Momenteel draait de dienst uitsluitend op de bereidwilligheid van het personeel, waarbij de overheid niet het minste respect vertoont.

Wij rekenen op jullie, dit is JULLIE kans om een duidelijk en krachtig signaal te sturen!

Carlo Medo

Nationaal voorzitter NSPV

OPEN