U zal via DGA TIMES reeds vernomen hebben dat op 17 Juli een vergadering heeft plaats gehad tussen DGA, SAT het VSOA en het NSPV.

Dit in het kader van de lopende stakingsaanzegging ingediend door het VSOA en het NSPV voor DGA DAS.

Na een lang gesprek met de directeur-generaal DGA zijn we tot volgende afspraken gekomen:

  • De 12 uren diensten zijn terug bespreekbaar.
  • Er zal een doorgedreven studie gemaakt worden om alle mogelijkheden en scenario’s inzake een gedegen uurregeling in kaart te brengen.
  • De overheid is bereid de 12 uren dienstregeling in te voeren als blijkt dat deze regeling de beste oplossing biedt.
  • Ook zullen andere aspecten van de werking van DGA DAS aan bod komen, in het bijzonder zal er oog en oor zijn voor uw verzuchtingen. We zullen alleszins streven naar een gezonde life and work balance.
  • Op 22 Augustus 2019 zal er een finale vergadering plaats hebben met de Directeur -generaal DGA, om het globale dossier in al zijn aspecten te bekijken en vervolgens de beste optie te kiezen.

Omdat de overheid bereid is het dossier terug bespreekbaar te maken, inclusief de 12- uren regeling, hebben we besloten de gezamenlijke stakingsaanzegging voorlopig op te schorten.

Dit betekent dat het NSPV momenteel geen acties zal ondernemen of oproepen tot acties of staking, om het sociaal overleg mogelijk te maken. Alle acties worden dan ook onmiddellijk tot tegenbericht, opgeschort.

Het NSPV zal deel nemen aan de vergaderingen en de debatten om een goede en onderbouwde oplossing te bieden. Uiteraard zullen we u regelmatig informeren.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij uw lokale afgevaardigden, provinciale voorzitter of vaste afgevaardigde.


OPEN