Beste collega’s DAS,

In het kader van Operatie ‘Medusa Bis’ heeft het NSPV op vrijdag 21/10/2016 de Overheid geïnterpelleerd omtrent het volgende:

 

  1. Misbruik van de afwijking op de arbeidstijdorganisatie (ATO) Verviers;
  2. Het aantal geplande diensturen per week die rijkelijk de grens overschrijden;
  3. Vraag om het advies van de arbeidsgeneesheer over de lange dienstprestaties en de impact op de veiligheid van de personeelsleden;

De verbindingsofficier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wist ons te zeggen dat hij duidelijke richtlijnen heeft gegeven aan DGR en DAO. De afwijking ‘Verviers’ mag NIET gebruikt worden voor de operatie ‘Medusa Bis’. Indien men wenst af te wijken van de ATO dan moet dit het voorwerp uitmaken van een nieuwe vraag tot afwijking.
Wij stellen heden vast dat deze aanvraag niet werd gedaan. Per definitie is de Overheid DAS op een illegale manier te werk gegaan om de diensten volgende week te plannen.
Na overleg met de andere syndicale organisaties hebben wij beslist om gebruik te maken van de bestaande stakingsaanzegging. Dit wil zeggen dat U vanaf 22/10/2016 gebruik kan maken van Uw stakingsrecht voor alle diensten ‘Medusa Bis’ voor zo lang de illegaliteit blijft bestaan. U krijgt hiervoor de steun van het NSPV.

U heeft gedurende deze periode recht op een stakersvergoeding van 50 euro. U kan hiervoor Uw lokale afgevaardigden contacteren of dit document afdrukken, invullen en afgeven aan Uw afgevaardigde. U kan dit ook rechtstreeks naar het Nationaal Bureel opsturen op volgend adres:
NSPV vzw
Romboutsstraat 1/011
1932 Zaventem
In afwachting zullen wij pogen om voor jullie een degelijke en duurzame oplossing te vinden.

Wij houden jullie op de hoogte.


OPEN