Voor de statutaire personeelsleden van het niveau B, C en D wordt in 2 parallelle loopbanen voorzien.
Aan elk niveau is een minimum- en maximumloopbaan verbonden (op enkele uitzonderingen na die uitdovend
zijn).


Bij aanwerving krijgt het personeelslid de basisloonschaal die aan zijn niveau is verbonden. De verdere
carrière is deels afhankelijk van de inspanningen van het personeelslid zelf: hierbij speelt de gecertificeerde
opleiding een belangrijke rol.


Voor de statutaire personeelsleden van het niveau A wordt uitgegaan van de weging van de functies.

De verloning die een personeelslid van het niveau A bekomt, is afhankelijk van de klasse waartoe zijn functie
behoort. Het verdere verloop van zijn loopbaan hangt eveneens af van de eigen inspanningen: ook hierkan
het volgen van een gecertificeerde opleiding een rol spelen.


Het met vrucht volgen van een gecertificeerde opleiding wordt dus als voorwaarde gezien voor de
vooruitgang in de baremische (maximum)loopbaan en/of voor de toekenning van een
competentieontwikkelingstoelage.


Inschrijven nieuwsbrief calog

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.