Zoals u weet weigert het NSPV momenteel  aanwezig te zijn op de verschillende nationale overlegfora en werkgroepen.

Het NSPV aanvaardt geen aanval op het statuut, geen geweld tegen onze politie, geen afbreuk van het NAVAP systeem, geen afbreuk van uw rechten.

We hebben u hierover vorige week ingelicht.  De overheid heeft beslist het overleg toch te laten plaats vinden. 1  vakbond heeft besloten toch deel te nemen aan het overleg en het NSPV respecteert hun beslissing. Voor wat de eenvoudige en logische administratieve beslissing omtrent de overdacht van verloven 2018 betreft hebben we vernomen dat de verloven ook nu mogen overgedragen worden tot 31 december 2019.

De twee wettelijke of reglementaire feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen worden ingepland als brugdag en dit op 31 mei 2019 en 27 december 2019

Carlo Medo

Nationale voorzitter