Afgelopen donderdag 16 april werd de stakingsaanzegging, die mee door ons werd ingediend, behandeld op het onderhandelingscomité van de politiediensten. Daarin werd de problematiek aangekaart inzake het chronisch personeelstekort alsook het ontbreken van de gepaste uitrusting, infrastructuur en werkingsmiddelen. De vertegenwoordigers van de overheidsdelegatie konden blijkbaar geen engagementen nemen waardoor die problemen definitief zouden aangepakt worden. Om die reden behielden wij de stakingsaanzegging en riepen wij onze leden op om hun werk stipt en correct uit te voeren.

De dag na het onderhandelingscomité ontvingen wij volgend bericht van de diensten van de minister van binnenlandse zaken : “De organisatie van een degelijke grenscontrole en het voorzien van de nodige middelen daartoe is een prioriteit voor de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse zaken. Ook in het kader van de strijd tegen illegale immigratie en het voorzien in een degelijk verwijderingsbeleid heeft ook de Staatssecretaris versterkingen gevraagd. Daarom heeft de Minister tijdens het begrotingsconclaaf aanzienlijke extra middelen gevraagd én gekregen. Het is dan ook de wil van de Minister om, op zeer korte termijn, structureel extra personeelsleden aan te werven zodat LPA boven de kritieke drempel van 400 FTE uitkomt om vervolgens de OT verder aan te vullen zodat ook de problematiek van de vele overuren wordt aangepakt”.

Vandaag namen wij kennis van de eerste voorstellen van de overheid om zo snel als mogelijk het effectief op de luchthaven naar 400 FTE te brengen. Ook aan de andere verzuchtingen van de vakorganisaties wil de minister een gunstig gevolg geven. Daartoe worden wij uitgenodigd voor verder overleg op dinsdag 21 april 2015 om 17.00 uur op het kabinet van de minister van binnenlandse zaken.

Gelet op de gunstige wending in de debatten en in afwachting van de verdere concretisering van de voorgestelde engagementen, roept het NSPV zijn leden op om de hinder voor de passagiers zo beperkt mogelijk te houden, zonder evenwel te verzaken aan onze plicht tot controle. Want dat is in het belang van de veiligheid van eenieder in en rond onze nationale luchthaven.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter


ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.