Op 15 juli 2015 werden volgende items besproken op het HOC 141: OT3, Begeleidingscommissie, afwijking arbeidstijd PZ Noord Brabant, Nationale feestdag-politiedorp, Branddossier, jaaractieplannen 2016 DGA en DGR.

Overlopen van de OT3
Het NSPV Vzw geeft een negatief advies over de OT3.

Voor ons zijn er te weinig promotiemogelijkheden binnen de operationele zuil en zijn de sociale begeleidingsmaatregelen te miniem. Tevens lopen er nog verschillende dossiers waarin teveel onzekerheden voorkomen.


Begeleidingscommissie
Deze commissie dewelke paritair is samengesteld zal adviezen geven inzake dossiers optimalisatie. Zo zullen onder andere individuele dossiers behandeld worden.

Het NSPV raadt dan ook haar leden aan om individuele dossiers in het kader van Optifed aanhangig te maken via onze vakbond indien zij geen gehoor krijgen bij de eigen personeelsdienst.

Afwijking arbeidstijd PZ Klein Brabant
Verderzetting : 29 juli 2015 om 09.30 uur.

Nationale feestdag – politiedorp
Wij verwijzen naar ons infonieuws terzake. (NSPV Info 26 dd 17/07/2015)

Branddossier
Voorstelling van het project brandpreventie en dit wordt eerst geïmplementeerd bij DGA Het wordt opgebouwd in stappen zijnde:

  • Starten met evacuatieplannen
  • Risicoanalyse van de gebouwen
  • Brandinterventiedossier
  • Interne noodplannen – aanpassen op basis risicoanalyse
  • Uiteindelijk laten stroken dat alles met de nieuwe wetgeving


Partners: lokale brandweer, BOC en HOC, preventieadviseurs …


Jaaractieplannen 2016 - DGA en DGR
Het NSPV is tevreden over het project maar heeft een aantal bemerkingen.

Voor DGR zal men vragen een beter ingevulde versie te verkrijgen tegen 29 juli.


Jérôme Aoust Nationaal Voorzitter a.i.
Alain Peeters Nationaal Secretaris a.i

 

OPEN