Het NSPV krijgt heel wat vragen over de bodycam.

Ons standpunt is kort en duidelijk.

Een bodycam kan nooit de vaststellingen van een politieambtenaar vervangen.
Een bodycam is een arbeidsmiddel. Zijn enig doel is de veiligheid van de politieman ondersteunen.
Wij eisen dan ook een duidelijk juridisch kader met ontegensprekelijke richtlijnen.
Wij eisen dat elke gebruikte bodycam dezelfde is met dezelfde kwaliteit.
Wij eisen dat de beelden op een aparte server worden opgeslagen en enkel via een geijkte procedure kunnen bekeken worden.
Wij zullen niet toelaten dat de bodycam een middel wordt om het werk van de politie te beknotten of te controleren. Het gebruik van dit toestel in tuchtzaken is dan ook onaanvaardbaar.
Wij eisen dat het dossier ter onderhandeling wordt voorgelegd zoals de welzijnswet het voorschrijft.

Mits voorgaande  voorwaarden wordt voldaan is het dossier voor ons bespreekbaar.

 


Thierry BELIN
Nationaal secretaris


PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1