Vandaag heeft er een informele vergadering plaatsgevonden met de DG SAT Binnenlandse Zaken.

De overheid heeft niet in haar kaarten laten kijken en gaf niet veel informatie

 • Betreffende het werk van HCP Fernand KOEKELBERG en van Professor DERUYVER over de mogelijkheden van fusies van politiezones, zal er een vergadering plaats hebben met de verantwoordelijken van de vakbonden tijdens het Hoger Overlegcomité op 07/11 (datum nog te bevestigen).
 • Voor het OCP van 29/11, kondigt de overheid vijf teksten aan (ontwerpen K.B's.):
  • DAB Veiligheidskorps
  • DAB Burgerlijke veiligheid
  • DAB Opleidingen
  • DAB Uniform en graden
  • DAB Legitimatiekaarten

Eveneens een ontwerp K.B. betreffende de A.I.G.

 • Aangaande de eisenbundels :
  • Momenteel wordt het het ‘kwantitatieve’, het ‘kwalitatieve’ komt in januari op de tafel
  • De overheid deelt mee dat de eisen voor herziening, aanpassing van alle weddeschalen op dit ogenblik niet te betalen is gezien de budgettaire toestand. 
  • De overheid is zich ervan bewust dat de huidige, voorgestelde maatregelen een prijs hebben maar dat dit aanvaardbaar is.
  • Er is geen sprake om aan de ‘vergoedingen of inconveniënten’ te raken. Deze vergoedingen zijn en blijven verworven.
  • De correcties of aanpassingen betreffende de barema's die reeds in juni zijn opgestart bevatten reeds het luik ‘maaltijdcheques’ (MC). De overheid onderlijnt het feit dat de MC voor iedereen zullen gelden.
  • Betreffende de ‘compensaties’ (bv nabijheidstoelage) begrijpt de overheid dat dit voor sommige diensten te ver gaat (bijvoorbeeld voor de interventieteams)  en ze zal de teksten aanpassen zodat dit eerlijker wordt (rekening houdende met het verschil huidige maaltijdvergoedingen en de maaltijdcheque)
  • Het luik ‘Sociale Promotie’ zal ook aanbod komen. 

 

De volgende vergadering zal doorgaan op 6/11/2017 (PM)


PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1