In de PZ Bredene/De Haan werd op 24 april 2017 BOC/CPBW gehouden

Voorafgaande opmerkingen

De korpschef somt de agendapunten op en maakt daarbij volgende opmerkingen:

De functiebeschrijving en —profiel van adviseur-beheerder administratie en logistiek is voor 90% gelijk gebleven. De mogelijke kandidaten voor dit ambt zullen de nieuwe functiebeschrijving en —profiel aangereikt worden.

De functiebeschrijving en —profiel van politieassistent is opgesteld nav de precaire situatie van het middenkader.

In de functiebeschrijvingen en —profielen functioneel beheerder en assistent functioneel beheerder is een foutje geslopen. Deze zullen nu niet behandeld worden en zijn ook van de agenda voor de politieraad van 2 mei geschrapt.

Benny Staelens van het NSPV maakt de volgende opmerking: de agenda voor het BOC is pas op 18 april verstuurd, later dan de wettelijke voorziene tien werkdagen. Dit verklaart de vele afwezigen op dit BOC. De vakorganisaties hebben opgeroepen om niet te komen. Benny Staelens vraagt om hiermee in de toekomst rekening te houden.

De korpschef zegt dat de opmerking terecht is en dat er in de toekomst zal op toegekeken worden.

De korpschef gaat over tot bespreking van het eerste agendapunt.

Goedkeuring functiebeschrijving en —profiel adviseur- beheerder administratie en logistiek

Benny Staelens (NSPV) heeft een opmerking bij puntje 6: specifieke voorwaarden verbonden aan de functie. Daar staat: universitair diploma: licentiaat/master in de rechten. Benny Staelens vraagt waarom geen ingenieursdiploma als voorwaarde?

De korpschef zegt dat de de opleiding van licentiaat of master in de rechten inhoudelijk het dichtst aansluit bij de taakinhoud van de adviseur-beheerder administratie en logistiek.

Hij geeft mee dat er inderdaad overwogen is geweest om de diplomavereiste uit te breiden naar een licentiaat/master in de criminologie omdat ook deze opleiding aansluit bij de functie inhoud en het politioneel gebeuren, maar uiteindelijk is die uitbreiding in eerste instantie niet weerhouden. Een totale uitbreiding naar gewone licentiaat/master is volgens de korpschef niet opportuun omdat dit totaal geen binding heeft met de taakinhoud.

De korpschef twijfelt of er kandidaten zullen zijn via mobiliteit. Dan resten volgende mogelijkheden: ofwel externe werving ofwel werving bij hoogdringendheid. Ofwel een nieuwe mobiliteit met een aanpassing van de functiebeschrijving.

De aanwezige vakbonden geven een positief advies over deze functiebeschrijving en -profiel adviseur beheerder administratie en logistiek.

Goedkeuring functiebeschrijving en -profiel van

-          adviseur-beheerder bestuurlijke politie

-          adviseur-beheerder gerechtelijke politie

-          coördinator dienst jeugd & gezin/politionele slachtofferbejegening

-          politieassistent

-          coördinator geowijk

-          coördinator verkeer

-          wachtofficier

-          rechercheur-hoofdinspecteur met bevoegdheid OGP/HPK

De aanwezige vakbonden geven een positief advies over deze functiebeschrijvingen en —profielen.

 

Varia

Secretaris Astrid Claeys heeft een variapunt: POBOS.

POBOS is een adviescentrum voor welzijnszorg in organisaties. Dankzij een nationaal netwerk van om en bij de 110 ervaren psychologen / psychotherapeuten en een professioneel team van maatschappelijk assistenten, biedt POBOS een uniek gamma van diensten aan met als doel het welzijn van mensen op de werkvloer en in de privésfeer te verbeteren. Het politiecollege heeft beslist om samen te werken met POBOS in het raam van het psychosociaal welzijn van de personeelsleden.

De korpschef vermeldt dat een nota ivm POBOS in de maak is en er in de onthaalbrochure naar verwezen wordt.


PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1