Vlak voor de politieraad van 18 juli 2017 werd aan de voorzitter van de politieraad het verzoek gericht om hoogdringend BOC te houden met de onderstaande agendapunten:

  • De bespreking van de resultaten van de laatste medewerkerstevredenheidsenquête.
  • De vraag welke maatregelen ter verbetering de overheid zal nemen en welke strategie tot concretisering van de maatregelen zal gevolgd worden en hoe de sociale partners daarbij betrokken zullen worden.

Tijdens de politieraad werd druk gezet door de aanwezigheid van de medewerkers. 1/3 van het korps was aanwezig.

De dag na de politieraad informeerde de voorzitter ons via een schrijven het volgende:

  • Het personeelsbestand zal verhoogd worden tot de KUL-norm, gefaseerd en rekening houdend met de begroting over een periode van 1 tot 3 jaar.
  • De geoptimaliseerde organisatiewerking en de digitalisering worden verdergezet. De werkmiddelen worden verhoogd en de opmerkingen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in de komende maanden aangepakt.
  • Tegen 1 januari 2019 wordt een gefinaliseerd plan uitgewerkt met het oog op de realisatie van 1 gecentraliseerd gebouw in de Kabeljouwstraat te Waregem.

Tevens wordt voorgesteld om op 9 augustus 2017 het dringend BOC te laten doorgaan.

Deze voorstellen en het houden van een dringend BOC openen de deur voor verder constructief overleg. We houden u op de hoogte.

Benny Lavaert, Provinciaal voorzitter NSPV WVL

Wesley Huysentruyt, Afdelingsvoorzitter NSPV afdeling Kortrijk


PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1