Onderhandelingen eisenbundel

 Na verschillende onderhandelingsvergaderingen is er heden 13 maart 2018 een akkoord gesloten tussen de overheid en de vakbonden.

Het betreft een akkoord onder voorbehoud met de voorstellen, zoals door de Minister werd voorgesteld, en dit door drie van de vier representatieve vakbonden.

De Minister heeft zich nu geëngageerd om dit dossier te verdedigen, zowel bij de federale regering als de andere actoren (gemeenschappen - steden en gemeenten – VCLP).

Zodra alle deze hindernissen zijn genomen kan het in wetteksten worden omgezet en zal er worden gezorgd dat er geen mogelijkheid ontstaat om delen van het akkoord niet uit te voeren.
De minister heeft zich eveneens geëngageerd deze garantie te respecteren.

 

Het NSPV heeft verscheidene opmerkingen geformuleerd die zullen worden opgenomen in het protocolakkoord.