Het zal u de laatste dagen niet ontgaan zijn dat de Ministerraad eindelijk heeft besloten de wetteksten aan te passen.

Lees meer...

Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector werd op 22 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer...
OPEN