Contactformulier

Send an Email
(optioneel)

Overige gegevens

Overige gegevens:

Aanspreekpunt voor alle juridische aangelegenheden (incl. tucht) en alle informatie in verband met je persoonlijk dossier.

Aandachtspunten:

Een aanvraag voor juridische bijstand moet altijd gericht worden aan de afdelingsvoorzitter.
De toelating tot juridische bijstand zal steeds verleend worden door het nationaal secretariaat, dienst juridische bijstand.
De aanduiding van een eventuele tuchtverdediger gebeurt steeds in overleg met het provinciaal invalspunt juridische bijstand.

Denk eraan je afdelingsvoorzitter zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen wanneer je te maken krijgt met juridische problemen en/of tucht.
Zelfs in de aanvangsfase (vooronderzoek) is het geraadzaam je afdelingsvoorzitter hiervan op de hoogte te brengen.

Aarzel niet bij vragen omtrent de tucht en je persoonlijk dossier contact te nemen met het Provinciaal invalspunt juridische bijstand per e-mail of in dringende gevallen per telefoon.