Beste leden van de Lokale en Federale politie,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment dat speciaal is georganiseerd voor ALLE leden van de geïntegreerde politie.

De functie van Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk gewest is vacant. De verkiezingen zullen doorgaan op 17 februari 2023 om 08.00 uur, Gebouw NSPV VZW (grote zaal), Romboutsstraat 1/011, 1932 Zaventem tijdens de Algemene Vergadering van de Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dagorde en documentatie voor deze Algemene Vergadering zal aan de afgevaardigden worden overgemaakt ten laatste op 07 februari 2023.

De voorwaarden en modaliteiten van de verkiezingen zijn te raadplegen in het ARIO van het NSPV VZW (Titel V. De Verkiezingen) De kandidaturen moeten worden overgemaakt aan de Provinciaal Secretaris Stephane Lombaerts, met de vermelding ‘Verkiezing Voorzitter Regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De kandidaturen moeten ten laatste op

17 januari 2023 om 24.00 uur ingediend zijn.

Beste Allemaal,

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze geschiedenisboeken blijven staan als een Annus Horribilis.

Na een moeilijke aanzet die getekend werd door een aanslepende regeringsvorming en het stijgend aantal gewelddaden tegen ambulanciers, brandweer en politie krijgt in maart onze maatschappij een zware klap door het uitbreken van het COVID 19 virus in België.

Na een heel aarzelende aanpak, ook voor de politiemedewerkers, blijkt al vrij snel dat drastische maatregelen zich opdringen. Reeds heel snel in de eerste golf heeft het virus ons een aantal collega’s brutaal ontnomen.

Net zoals de rest van de wereld zit België in een bijzondere crisis. Deze bijzondere periode vraagt van iedereen een aanpassing in zijn privé – en beroepsleven.

Conform het statuut en het ARIO van het NSPV VZW wordt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 op de Algemene Vergadering verkiezingen georganiseerd. 

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg.

Na onze succesvolle kersttrip naar Keulen in 2017 bezoekt het NSPV Limburg op algemeen verzoek opnieuw een leuke kerstmarkt in Duitsland. Deze keer brengt de reis ons naar het mooie Düsseldorf. Gelieve 19 en 20 december 2019 aan te kruisen in jullie agenda.

Beste collega,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

  • de laatste gebeurtenissen op onderhandelingsniveau
  • de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen het politielandschap
  • de huidige stand van zaken m.b.t. ons politiestatuut
  • de mogelijke gevolgen van de lopende en voorbije onderhandelingen

NSPV Oost-Vlaanderen -- Gepensioneerdenwerking

Dagtocht vanuit Temse en Antwerpen naar Lillo, Doel en de drukke containerhavens -- donderdag 22/06/2023

 

NATIONALE MANIFESTATIE op maandag 28.11.2022

De maat is vol

Na de recente gebeurtenissen rond geweld tegen politie waarbij een collega het leven liet en een andere ernstig gewond raakte, moet het van ons hart dat het zo niet verder meer kan met deze regering die zich steeds maar wegsteekt in uitvluchten en beloftes en ondertussen gretig werk maakt van de verdere uitholling van ons statuut en beloofde waarborgen - in plaats van echt hun politie te gaan waarderen. We verlangen dan ook dat die loze woorden van waardering voor de politie eindelijk eens voelbaar en zichtbaar worden gesteld door deze regering.

NSPV VZW nodigt alle personeelsleden van de GPI, werkzaam in de provincie Vlaams-Brabant, uit om een infosessie bij te wonen.

Actie in gemeenschappelijk front aan LPA BruNat.

Uitnodiging voor het banket, toegankelijk voor onze leden van NSPV Limburg en Vlaams-Brabant.

NSPV VZW nodigt al zijn leden, werkzaam in de afdeling Kortrijk, uit op een ledendag.

NSPV VZW nodigt alle personeelsleden van de GPI, werkzaam in de provincie West-Vlaanderen, uit om een infosessie bij te wonen.

We hebben de laatste weken grote inspanningen geleverd om de onveilige situatie rondom de bewaking van Minister Van Quickenborne aan te kaarten.

Het Onderhandelingscomité van vorige week had geen oplossing geboden, waardoor we genoodzaakt waren om een stakingsaanzegging te activeren die ingaat op 01 maart.

Provincie West-Vlaanderen denkt aan hun gepensioneerde leden!