De week van alle gevaren is voorbij en felicitaties en dank aan de veiligheidsdiensten komen van alle kanten. En dat is ook gerechtvaardigd!

De voorbije dagen was België gastheer voor de NAVO-top. Gezien de aanwezigheid van staatshoofden, regeringsleiders en vipdelegaties waarvoor drastische veiligheidsmaatregelen worden genomen, werden alle politiediensten in ons land, maar ook collega's uit buurlanden zoals Nederland en Luxemburg op ongekende wijze gemobiliseerd.

De Eerste minister tot de Commissaris-Generaal benadrukken unaniem het professionalisme van onze politieagenten en de voorbeeldige manier waarop zij ervoor hebben gezorgd dat de top goed is verlopen.

De weddenschap was gedurfd, en U deed het voortreffelijk!

Omdat in een land waar er een tekort is aan 3.500 federale politieagenten, waar budgettaire bezuinigingsmaatregelen de financiering van de politie al verschillende legislaturen raakt, is het noodzakelijk dat de ‘pandores’ een niet aflatende motivatie en professionaliteit tonen om een dergelijke veiligheid te waarborgen.

Was alles perfect? Nee, laten we niet naïef zijn.

Maar laten we niettemin nota nemen van de werkelijke inspanningen van de autoriteiten en de zeer duidelijke verbeteringen die zijn aangebracht ten opzichte van de NAVO-top in 2017.

In de eerste plaats op het vlak van communicatie, met een brochure "Memento" die, ook al was de verspreiding wat laat, een echte toegevoegde waarde had. De slaapzalen en uitnodigende kampbedden hebben plaatsgemaakt voor een echte rustplaats.

Tijdens deze drie dagen hebben de permanentieploegen van het NSPV ervoor gezorgd dat alles in het werk werd gesteld om uw welzijn te verzekeren.

Een eerste interne debriefing richt zich op verschillende verbeterpunten: 

  • logistiek en installatie van de vaste dispositieven en manipulatie van de Friese ruiters;
  • de terbeschikkingstelling van sanitaire voorzieningen voor iedereen;
  • bevoorrading;
  • een perfect communicatienetwerk.

We moeten ook opmerken dat het grote gebrek aan personeel bij de Federale Politie een zeer belangrijke inspanning van de lokale politiezones heeft gevergd, waardoor ze soms in moeilijkheden kwamen bij het uitvoeren van hun basistaken in dienst van de bevolking. Ook was er een toename van het aantal diensturen van het personeel, vaak ten koste van hun persoonlijke veiligheid.

Het land had U nodig en U beantwoordde de vraag vol overtuiging. De Belgische autoriteiten hebben dan ook alle reden om trots op u te zijn.

Het NSPV is niet tevreden met enkel deze trots of enige lof.

Vanaf maandag zullen we onze verantwoordelijke minister oproepen om met zijn politie in het achterhoofd zich te positioneren in deze moeilijke tijden van het begrotingsconclaaf.

#BeGov moet zichzelf positioneren en zijn trouwe dienaren weer opwaarderen!

 

Dank u allen voor uw moed, toewijding en loyaliteit.

De Rode Duivels maakten België trots, de helden in het blauw evenzeer!

 

Carlo Médo Nationaal Voorzitter NSPV vzw

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.