Iedereen onder jullie heeft gezien dat er vanmorgen in de media een artikel stond over de gewenste hervorming door de #BeGov met betrekking tot de ziektedagen van de ambtenaren en vooral de intrekking van de ziektedagen die niet werden gebruikt.

Zoals de media verwoordt (nvdr : « Le Soir »), was deze hervorming een beetje onopgemerkt gebleven te midden van het voorgestelde maatregelenpakket.  En zoals gewoonlijk komt dit alles naar buiten in juli, een traditioneel rustige maand waarin veel mensen op vakantie zijn.

Het ligt niet in mijn aard om alles aan te klagen, maar ik stel simpelweg vast dat er vier jaar geleden ook de beruchte uitspraak van het grondwettelijk hof over onze pensioenen is verschenen, ook deze viel op 11 juli!  Spijtig toeval of niet…??

Hoe dan ook, wij volgen met de grootst mogelijke aandacht deze hervorming van de sociale bescherming van de ambtenaren in ons land.  Wij zien dit als een voortgezette sociale aanval op het statuut van de ambtenaren.

En voor de politie ?

Zoals u weet, zijn de statuten van de geïntegreerde politie (Ops en CALog) specifiek en moeten daarover onderhandelingen worden gevoerd in het ad hoc-comité, het Onderhandelingscomité voor de Politiediensten.

De bovengenoemde hervorming is dus niet op ons van toepassing.

Wil dit zeggen dat er niets kan – of zal – veranderen voor ons ?

Zeker niet.  Dergelijke uitspraak zou een flagrante leugen zijn !

In het regeerakkoord van 2014 werd de intentie opgenomen om het gezondheidsstelsel voor geïntegreerd politiepersoneel te 'vereenvoudigen' en diverse werkgroepen, waaronder het verzuimcomité, hebben hun werkzaamheden reeds enige tijd  geleden opgestart. We zijn er vanzelfsprekend bij betrokken en we besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van onze sociale rechten en plichten.

Begin dus nog niet te panikeren over deze informatie, maar laat ons opletten en GEMOBILISEERD blijven, vandaag meer dan ooit !

U kunt op ons rekenen om uw rechten te verdedigen,
wij rekenen op u
om aan onze zijde te staan als het moment er is!

Thierry Belin,
Nationaal Secretaris

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.