Vanuit een vakantieresort in Zuid- Frankrijk volg ik het nieuws omtrent de afschaffing van de ziektedagen. En uiteraard wordt, heel begrijpelijk, via sociale media en mailverkeer, de directe link gelegd met de afschaffing van de ziektedagen voor de politie. Dit zou de zoveelste aanslag betekenen op ons statuut.

Het NSPV als erkende en representatieve vakorganisatie is niet te spreken over deze gang van zaken.  Want wat moeten we onze achterban nu vertellen?  Aan jullie zijde is het verdacht stil. Ik begrijp de strategie van de Regering toch niet zo goed hoor.

In volle vakantieperiode zo een onrust zaaien?  Strategie of gewoon gebrek aan sociaal gevoel.  Het eerste is een dwaze aanpak, het tweede vind ik erger.

Onze mensen hebben zich een  heel jaar uit de naad gewerkt.

Uren en uren en uren aan 1 stuk.

Alles gegeven en met welk resultaat?

Alweer een aanval op ons statuut? 

Misschien is er niks van aan?  OK, maar dan is er wel een gebrek aan inschatting, want ik zeg u dat het leeft.

En jullie denken op jullie niveau ervan wat jullie willen.  Voor het NSPV is het de zoveelste aanval op ons statuut.

Het NSPV is een vakorganisatie waar het overlegmodel hoog op de agenda staat.  Maar ik ga heel transparant en duidelijk zijn.

Wij mobiliseren ieder lid dat we hebben om een halt toe te roepen aan deze destructieve politiek die tot nu toe alleen maar geleid heeft tot onrust, onzekerheid, wantrouwen en een totaal verlies aan geloof dat de overheid haar politie koestert en respecteert.

Ik voorspel u een hete herfst (om dezelfde woorden als andere sociale partners te gebruiken) als deze koers wordt aangehouden en jullie zullen versteld staan hoeveel bereidheid er is om eens een goede trap tegen die mierenhoop te geven.

En laten we nu even ernstig zijn.  Jullie hebben ook zicht op onze ledenaantallen.

Dan weten jullie maar al te goed dat jullie met het NSPV rekening moeten houden. 

Deze NAVO-top hebben we ons fatsoen gehouden.

Ik schiet niet op de pianist, maar jij bent mijn aanspreekpunt, mijn link met Binnenlandse Zaken.

Ik vraag heel snel duidelijkheid in de problematiek van de ziektedagen.  En de vraag is heel eenvoudig.

Zal er ook aan de ziektedagen bij de politie geraakt worden?

Wij willen daar heel vlug een duidelijk en éénduidig, ontegensprekelijk antwoord op. Zoals we ook antwoorden willen op andere lopende dossiers. We zullen ons niet meer tevreden stellen met sussende en zalvende antwoorden. Harde garanties, niks meer en niks minder. Carlo Médo Nationaal voorzitter NSPV vzw

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.