Op het onderhandelingscomité van vandaag werd door onze delegatie de vraag gesteld aan de overheid of de politie ook valt onder de regeling van het afschaffen van de ziektedagen.

De overheid heeft meegedeeld dat dit principeakkoord dat genomen werd door de raad van ministers ook geldig zou zijn voor de politie.

Ik herinner u aan ons schrijven aan het SAT Binnenlandse Zaken van enkele dagen geleden.

Het standpunt van het NSPV is heel kort en duidelijk.

NIET MET ONS

Is dat de beloning voor een jaar hard werken? Wachten tot iedereen met verlof is? Wat een schandelijke praktijken. Jammer is ook vast te stellen dat de vraag vandaag vanuit de vakbonden moest komen in varia op een onderhandelingscomité. Over correctheid en overleg gesproken. Voor het NSPV een onaanvaardbare en afkeurenswaardige situatie.

Wij roepen al onze leden op om solidair te zijn.

We roepen onze bevriende sociale partners op om aan één zeel te trekken.

Het dossier moet nog op de onderhandelingen komen maar een zoveelste aanval op ons statuut is niet meer aanvaardbaar.  

De overheid wil een hete herfst. Wij zullen dat met plezier bezorgen.

 

Met syndicale groet aan onze medestanders.

Met een niet zo vriendelijke groet aan degene die het blijkbaar niet begrepen hebben.

 

Carlo Medo

Nationaal voorzitter NSPV

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.