Tussen de woede van met name het NSPV en de geruststellende en zelfs verzachtende woorden van het VSOA moeten velen zich vragen stellen over de toekomst van de "ziektedagen".

Dit onderwerp verdient daarom enige opheldering.

Een einde maken aan het opbouwen van het ziektecontingent is:

  • een aanval op mensen met ernstige gezondheidsproblemen en van mensen die met een ongeval worden geconfronteerd;
  • een aanval op het verzuim aan het einde van de loopbaan dat door sommigen als misbruik wordt bestempeld, zonder dit echter aan te tonen;
  • kort verzuim gedurende de gehele loopbaan te bevorderen en derhalve aan te moedigen, hetgeen bijzonder storend is voor de organisatie van de dienst en derhalve voor de collega's.

Is dat wat onze regering echt wil?  Wat wil u?

In dit verband kondigt het VSOA ons met tevredenheid aan dat het nieuwe systeem alleen van toepassing zou zijn op toekomstige collega's en dat overgangsmaatregelen de huidige quota zouden garanderen.

Onze verantwoordelijke minister had deze belofte al in 2015 gedaan (zie punt 3. van Infonieuws 2399 van 31 mei 2016) en ... het past niet bij het NSPV!

Het NSPV wil geen overgangsbepaling die de oudsten beschermt en tegelijkertijd de sociale zekerheid opoffert van toekomstige collega's en van alle jongeren en ouderen die nog geen tijd hebben gehad om zich op te bouwen.

Het NSPV wil geen generatieoorlog.

Het NSPV wil een sterk socialezekerheidsstelsel in stand houden.

Het NSPV wil een systeem dat sociale bescherming garandeert aan mensen met ernstige gezondheidsproblemen, jong of oud.

Met een dergelijke sociale zekerheid, zou jong of oud worden beschermd in geval van gezondheidsproblemen.  Met zo'n sociale zekerheid zou de jongere zich niet verraden voelen.  Met een dergelijke veiligheid zou de oudere accepteren om zijn "ziektecontingent" verminderd te zien.

 

Solidair en Samen Sterker!

Bénédicte PONCELET

Vaste Afgevaardigde

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.