Vandaag is in de pers het volgende artikel verschenen.

Het controversiële premiestelsel bij de politie wordt afgebouwd. Nieuwe rekruten krijgen vanaf volgend jaar minder toelagen, maar meer vast loon.

Politie zet mes in premies

Dit is niet meer dan FAKE NEWS

Door onze vereniging is na onderhandelingen op 30 mei 2018 het volgende goedgekeurd.

Tevens zijn er verscheidene vergaderingen in de verschillende provincies geweest om uitleg te geven over wat er werd bereikt

 

Hierna nogmaals de tekst van wat er werd onderhandeld en goedgekeurd.

Eén van de speerpunten in ons eisenbundel is een wezenlijke lineaire loonsverhoging voor elke politieman & -vrouw.  het NSPV vzw en andere sociale partners hebben een lang debat gevoerd met de overheid over het eisenbundel.  De overheid is na lang onderhandelen uiteindelijk gekomen met een voorstel waaraan drie van de vier vakbonden hun akkoord aan hebben gegeven.  Wat houdt dit wetsvoorstel in?

lees het volledige artikel in ons tijdschrift echo n°727.

 1. Looncorrectie loonschaal B4 en B5
  2. Sociale promotie
  3. 19 toelagen & vergoedingen
  4. Loonschaal M4.1 en M5.1
  5. Generieke looncorrectie CALog B
  6. Toekennen van maaltijdcheques ( à 6 Eur ) aan alle personeelsleden GIP
  7. Opheffing van het stelsel van de maaltijdvergoedingen
  8. Keuzemogelijkheid voor behoud voor zij die het wensen van maaltijdvergoeding
  9. Opheffing van het stelsel van de gecertificeerde opleidingen en de competentie en ontwikkelingstoelage
  10. Baremische loopbaan van M4.1 naar M5
  11. Behoud huidige “inconveniëntenregeling”
  12. Nader te onderzoeken conform Openbaar Ambt
  13. Comparatieve monitoring
  14. Baremische vrijwaring

Vragen? https://www.nspv.be/nl/ticket-maken

.

 

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.