In de pers en sociale media wordt gewag gemaakt van een mogelijke openbare samenkomst op 15 november te Brussel in combinatie met een ontmoeting met de Burgemeester van Brussel.

Deze oproep om samen te komen, gaat uit van een Facebookgroep die enige tijd geleden is ontstaan of van een aantal leden van deze groep.

Teneinde de oproep van deze groep en/of van zijn leden te respecteren om acties uitgaande van deze groep en/of leden zuiver apolitiek en onafhankelijk te houden, roepen wij de leden en/of afgevaardigden van het NSPV die zich zouden begeven naar dergelijke samenkomsten op om dit uit persoonlijke titel te doen en geen enkel uitwendig teken van het NSPV te dragen.

Deze oproep weerhoudt zeker geen negatieve connotatie aangaande deze actie/samenkomst maar heeft enkel tot doel om het neutrale karakter ervan te respecteren zoals afgekondigd door de organisatoren.

Carlo Medo Nationaal Voorzitter NSPV & Thierry Belin Nationaal Secretaris NSPV"

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.