Op 17 oktober heeft het NSPV samen met andere sociale partners de onderhandelingstafel verlaten.

Het NSPV eist een ernstige onderhandeling te voeren over de vele dossiers die op stapel staan. 

Deze boodschap hebben we al via verscheidene kanalen  duidelijk gemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Wij hebben trouwens net als de andere sociale partners gevraagd dat de Minister zelf aanwezig zou zijn op de onderhandelingen. Maar meer nog dan dat wenst het NSPV haar rol als sociale partner ten volle op te nemen.

Wij wensen dan ook dat er heel snel ernstig kan onderhandeld worden over de verschillende thema's die onze achterban bezig houden.

Op 13 november staan er nieuwe onderhandelingen gepland. De aangehaalde thema's hebben misschien wel hun belang maar komen niet tegemoet aan de onderwerpen die het NSPV op de agenda wenst te zien. We staan open voor ernstige onderhandelingen en overleg. Maar niet ten koste van het personeel.

Daarom zullen wij ook niet deel nemen aan de komende onderhandelingen, hoger overleg of werkgroepen tot er op het onderhandelingscomité duidelijke afspraken worden gemaakt over de gevoerde agenda en de te volgen methodologie.

Het NSPV kan dan ook op het officieel orgaan meedelen wat haar standpunten zijn en welke thema's tot op welke hoogte bespreekbaar zijn of niet. 

Maar een standpunt lijkt ons nu al duidelijk.

Wij zeggen neen tegen een verdere uitholling van het politiestatuut.

 

Carlo Médo - Nationaal voorzitter

Thierry Belin - Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.