De sociale beweging die vanuit de gelederen van de politie en door de Facebookgroep "Police Unified Movement" is ontstaan heeft een aanzienlijke impact.

Op 15 november, de symbolische datum van de Koningsdag, vond in Brussel een actie plaats met een groot aantal collega's, met als slot, de samenkomst op de Grote Markt en een ontmoeting met de burgemeester van de stad.

Het zou dwaas en zelfs niet verantwoord zijn om geen rekening te houden met de gestelde eisen en vooral om de legitieme verwachtingen van deze politiemensen niet serieus te nemen. Het NSPV heeft deze eisen gehoord, deelt ze grotendeels en wil haar steun betuigen aan de beheerders van de Facebook-groep.

De directie van het NSPV koos ervoor om niet deel te nemen aan de actie in Brussel en vroeg aan alle leden en afgevaardigden die erheen gingen om geen herkenningstekens van onze organisatie te tonen om de wens van de verschillende organisatoren van onafhankelijkheid van welke politieke en/of vakbondskleur dan ook te eerbiedigen. Dit heeft geen enkele invloed op onze steun voor de beweging en wij bevestigen onze aanstaande ontmoeting met de beheerders.

De politieke overheid kan niet meer aarzelen en het is nu absoluut noodzakelijk dat zij een duidelijke en precieze boodschap geeft over de toekomst van de politiemensen van het land. Anders moet ze een sterke reactie verwachten en kan ze niet langer van ons verwachten dat we met de pink aan de naad van de broek blijven staan. Een goede luisteraar

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.