Een stakingsaanzegging werd ingediend in gemeenschappelijk front ( ACV, ACOD, NSPV) voor 13 en 14  December 2018 met op 13/12/2018 een actie voorzien te WAVER.

Zoals u wellicht zal weten heeft de burgemeester van Waver op 06/12/2018 een politiebesluit uitgevaardigd tot verbod van elke manifestatie op haar grondgebied. Toch bedankt Sinterklaas !

Op het onderhandelingscomité van vrijdag 07/12/2018, werden de gegeven antwoorden op onze vragen door het gemeenschappelijk front als onvoldoende ervaren. Daarop werd de stakingsaanzegging geactiveerd en zoals we vrijdagavond hebben aangekondigd, mag iedereen staken op 13 en 14/12/2018.  

Dit weekend werden we geconfronteerd met een nog nooit geziene politieke situatie, het ontslag van NVA-ministers en dus ook onze voogdijminister en zijn kabinet. Sinds gisteren kennen we de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter DE CREM (CD&V). Uit een contact met de Directeur SAT, blijkt dat de nieuwe Minister ons kortelings zal ontvangen, die zich in de media reeds geëngageerd heeft om de genomen akkoorden met de sociale partners te respecteren. Om de sociale dialoog een kans te geven roept het NSPV niet op tot acties op 13 en 14 December.

Het recht tot staken blijft alsnog behouden en het NSPV roept dan ook op tot een staking op 13 december 2018!

Mochten wij geen afspraak met onze Minister kunnen krijgen tegen woensdagmiddag, keren we terug naar jullie en zullen we oproepen tot symbolische acties in de verschillende provincies op 13/12/2018.

Wij begrijpen ten volle dat de wijzigingen van het laatste moment heel moeilijk te beheersen zijn in het werkveld. Maar zoals we reeds gesteld hebben, kent België een uiterst uitzonderlijke politieke situatie en moeten wij ons uur per uur aanpassen aan een wisselende situatie.

Bedankt voor jullie begrip en jullie trouw.

Carlo Medo Thierry BELIN
Nationaal voorzitter

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.