Vooreerst was deze actie, door de traditionele vakbonden, voorzien voor de privé sector.

We hebben echter kennis genomen dat diezelfde vakbonden een oproep tot staking hebben gedaan bij hun achterban van de sector Politie, om eveneens deel te nemen aan deze nationale stakingsdag.

 Het NSPV doet geen oproep aan haar leden om actief deel te nemen aan deze globale stakingsactie.

Wij begrijpen echter het algemeen kader van de gestelde eisen en de onvrede die heerst bij de werknemers. Onze leden die de opdracht krijgen om de stakende gevangenisbewakers te vervangen, worden door het NSPV ingedekt en mogen ook staken en ontvangen de ad hoc vergoeding.  (De ingediende stakingsaanzegging door de politieke vakbonden dekken de mogelijkheid tot staking.)

De verkregen resultaten in het sectoraal akkoord maar ook de positieve contacten met de Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem sterken ons in de overtuiging dat we de verdediging van de prioritaire belangen voor het personeel van de geïntegreerde politie moeten verder zetten.

Het NSPV zet haar strijd verder om zich in te zetten voor de belangen van haar leden. Het NSPV blijft echter trouw aan haar filosofie van politieke neutraliteit en aan haar opbouwende maar vastberaden houding.

Carlo Medo Thierry BELIN
Nationaal voorzitter

Nationaal secretaris

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.