Bericht aan alle leden van het NSPV Vzw

U zal de laatste dagen wel gehoord hebben dat er een administratief probleem is gerezen aangaande de representativiteit van uw vakbond.

Uw vakbond doet er alles aan om een degelijke oplossing te geven aan dit euvel.

Betekent dit dat het NSPV monddood is? Zeker niet. In tegendeel.

Onze administratieve toestand is dat we een erkende vakbond zijn.

Wij kunnen eveneens bewijzen dat we voldoen aan de criteria om terug representatief te zijn. We zullen alle wettelijke middelen aanreiken om onze representativiteit te onderstrepen.

Momenteel loopt er een procedure per hoogdringendheid voor de Raad van State. We verwachten deze week nog of ten laatste begin volgende week een duidelijk antwoord van de Raad.

Moeten we de armen laten zakken? Neen we moeten solidair blijven en de idee van onze neutrale a-politieke vakbond blijven steunen.

Daarom herhaal ik het nogmaals. Blijf vertrouwen in uw neutrale a-politieke vakbond.

Ik hoor dat er hier en daar kapers op de kust zijn. Neen, laat u niet beïnvloeden door allerlei doemscenario’s.

Vergeet niet dat het NSPV de enige neutrale en a-politieke politievakbond is die de belangen van haar leden altijd en overal en in alle omstandigheden zal blijven verdedigen. Ook al zijn die omstandigheden momenteel niet gemakkelijk.

Laten we samen onze lijfspreuk ‘samen sterk’ eer aan doen

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.