Op 03 april 2019 tijdens de onderhandelingen heeft de overheid bijkomende informatie verschaft over de stand van zaken van het dossier looncorrectie.

Het dossier was overgemaakt aan de Minister van pensioenen voor berekening wat deze voor invloed heeft op de pensioenen.
Daar is het dossier afgewerkt.
Het geheel van het dossier zal terug naar ministerraad gaan om daar te worden gefinaliseerd.
De vertegenwoordiging van de Minister verwacht tegen einde van de week al meer te kunnen meedelen of ten laatste na de Paasvakantie.
De uitvoering zal geschieden zoals werd vooropgesteld.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.