Dankzij de onderhandelingen genieten de Calog-personeelsleden niveau B 

vanaf 1 juli 2020 een lineaire loonsverhoging van 3,1%.  De invoering van maaltijdcheques is dan ook een feit.  Maar de strijd is nog niet gestreden ! 

De anomalieën in de loonschalen voor niveau C zijn nog steeds nog niet weg gewerkt, volledige dienstjaren bij de rijkswacht die maar halftijds tellen voor het geldelijk statuut.  Met een nieuw eisenbundel trekt het NSPV naar het Hoger Overleg Comité.  Laat ons gerust uw opmerkingen of bezwaren weten via ons meldpunt Calog.

Ook op lokaal vlak kan een nieuw probleem de kop op steken.  Zo is het contractueel personeel niet beschermt bij fusies van zone’s.  Men bouwt geen pensioenrechten op, geen loonschaalverhogingen... en veel burgemeesters vergelijken ons statuut met dat van het gemeentepersoneel, wat helemaal niet juist is ! Spreek hierover met je plaatselijke afgevaardigde of uw provinciaal invalspunt.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.