Afgelopen weekend werd er door het gemeenschappelijk vakbondsfront een persconferentie aangekondigd die vandaag plaats vond. Daarbij wordt de optie genomen om in de week na het Paasverlof eventueel over te gaan tot acties. Betekent dit dat we er niet uit geraken met de onderhandelingen ? Zullen we met zijn allen op termijn tot 67 jaar moeten werken zoals hier en daar al wordt beweerd en geschreven ? Werd ons de erkenning “zwaar beroep” geweigerd door de regering? Een korte verduidelijking.

Zoals al meegedeeld in ons vorig infonieuws over de strategie achter het zwaar beroep vormde dat item enkel een opstap om de lopende onderhandelingen over de tweede overgangsmaatregel open te trekken naar al de personeelsleden die buiten die overgangsmaatregelen vallen. Immers de contouren voor een akkoord over die 2e overgangsmaatregel, die bestemd is voor degenen die nog ongeveer 5 jaar van hun oorspronkelijke vervroegde pensioenleeftijd verwijderd waren toen het arrest viel, liggen al enige tijd vast. Het NSPV organiseert daarover infosessies op verschillende locaties in gans het land om het een en ander toe te lichten.

De discussie die dus nu nog rest, handelt uitsluitend over het verkrijgen van een extra “overgangs” maatregel in het voordeel van alle jongere collega’s. Daarbij betrachten we voor al onze jongere collega’s ook een regeling te verkrijgen voor onbepaalde duur, die hen evenzeer moet toelaten om beneden de leeftijd van 60 jaar te kunnen stoppen met werken. Deze gesprekken zijn al een eind gevorderd maar nog niet afgerond.

De overheid kent onze verzuchtingen in deze aangelegenheden en op dit ogenblik wordt er afgetoetst op welke wijze aan die verzuchtingen kan worden tegemoet gekomen. De ene sociale partner verliest daarbij al wat sneller zijn geduld dan de andere. Vandaar dat er een signaal in gemeenschappelijk front wordt uitgezonden dat we er de komende weken wel door moeten geraken. Zo niet kunnen er opnieuw acties volgen.

De toestand is bijgevolg nog niet zo hopeloos als sommigen laten uitschijnen.

We lieten het al optekenen in ons vorig info‐nieuws : we zitten in de extra‐time met de onderhandelingen. En alle onderhandelaars dienen zich te realiseren dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Wij blijven ons dan ook verder inspannen om tot een definitieve doorbraak te komen rond de onderhandelingstafel.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.