Zoals aangekondigd in onze vorige info nieuws werd de eerste overgangsmaatregel vandaag besproken in de commissie sociale zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Na een ongunstig advies van de raad van state was er hier en daar twijfel ontstaan over de verdere handhaving van deze maatregel waardoor de preferentiële regeling behouden blijft voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie die hun pensioen voor de uitspraak van het arrest hadden kunnen aanvragen, zijnde voor de datum van 10 juli 2014.

We lieten al weten dat de regering in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp de kritieken van de Raad van State had weerlegd. De commissie heeft het standpunt van de regering gevolgd en het wetsontwerp vandaag goedgekeurd.

De volgende stap is de stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.
In het kader van de spoedprocedure is die stemming gepland voor volgende week.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.