Nabestaanden zullen hun rechten krijgen dankzij het NSPV

DE FEITEN
Een collega overlijdt tijdens de periode dewelke hij in NAVAP verkeert. Bij de aanvraag tot uitkering van de begrafenisvergoeding wordt deze aan de nabestaanden geweigerd omdat NAVAP niet beschouwd wordt als zijnde in actieve dienst. Tevens kunnen de nabestaanden geen aanspraak maken op de begrafenisvergoeding voorzien voor gepensioneerde ambtenaren. Met andere woorden: de nabestaanden van onze collega kunnen nergens terecht voor één of andere begrafenisvergoeding.

Om die reden heeft het NSPV een stakingsaanzegging ingediend. Op het OCP473 van 27 november 2019 werden de onderstaande eisen door ons geformuleerd:
- We vragen aan de overheid de nodige juridische stappen onderneemt om deze juridische anomalie ten spoedigste te corrigeren.
- We vragen aan de politiezone een beslissing te nemen om bij wijze van een voorschot quasi het gehele bedrag van de begrafenisvergoeding uit te betalen aan de rechthebbende nabestaanden. Achteraf kan dit geregulariseerd worden als de anomalie is gecorrigeerd.

Op het OCP473 heeft de overheid het engagement genomen deze anomalie te corrigeren en dat met terugwerkende kracht. Tevens zal de politiezone het voorschot betalen aan de nabestaanden. M.a.w. de nabestaanden zullen niet in de kou blijven staan dankzij het NSPV.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.