Geachte directeurs- generaal,

Het NSPV Vzw behartigt de belangen van politiemedewerkers.

De laatste weken worden politiemedewerkers ingezet om bijstand te verlenen in gevangenissen. Dit naar aanleiding van de debatten binnen het gevangeniswezen  over de minimum bezetting. Onafgezien onze vakorganisatie respect heeft voor de sociale strijd die gevoerd wordt door de diverse sociale partners zijn wij van mening dat de belangen van onze leden minstens niet ernstig worden genomen.

Het kan niet zijn dat de politie diensten moet overnemen in het kader van een sociale strijd. 

Het NSPV hoopt dat er snel een oplossing kan gevonden worden om uit deze impasse te geraken.

 

Wij zijn bereid deze toestand nog even te aanschouwen. Maar uit perfecte transparantie deel ik u mee dat wij ernstig overwegen om een globale nationale stakingsaanzegging te lanceren voor alle politiemedewerkers.

Als a-politieke neutrale, representatieve en erkende politievakbond zal het NSPV haar verantwoordelijkheid opnemen jegens de gerechtvaardigde vraag van onze leden.

Mag ik u vriendelijk verzoeken de bevoegde Ministers in te lichten van ons standpunt?

Wil aanvaarden,geachte directeurs-generaal, de blijken van mijn ware hoogachting. 

Carlo Médo  |  Nationale Voorzitter

Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV vzw)

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.