FOCUS what’s new ?

De vraag of medewerkers moeten worden voorzien van een smartphone en/of de 'FOCUS'-applicatie staat al enige tijd ter discussie.

Het NSPV heeft dit debat aan het Hoger Overleg Comité voorgelegd om de keuzecriteria, de garanties voor de personeelsleden, de fiscale gevolgen voor het personeel, enz.... te verduidelijken.

Zoveel vragen dat tot nu toe alleen door andere vragen of onduidelijke opmerkingen zijn beantwoord.

Deze situatie is voor ons onaanvaardbaar, wetende dat in verschillende politiezones de uitvoering van deze leveringen goed verloopt!

 We hebben vandaag gevraagd om een verduidelijking van de maatregelen:

  • Welk apparaat en voor wie?
  • Op basis van welke objectieve criteria ?
  • Garantie van het 'recht om de verbinding te verbreken'.
  • Geen financiële gevolgen (belastingen, voordelen van welke aard dan ook ...) …/…

De voorzitter beloofde dat de huidige nota zal worden verduidelijkt en uitgewerkt.

Zij zou ook contact opnemen met de voorzitter van het Onderhandelingscomité voor de politiediensten om te bepalen op welk platform het onderwerp moet worden besproken.

Wordt vervolgd...

Het NSPV informeert u 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.