Ons land wordt, net als de rest van de wereld, geconfronteerd met wat de Wereldgezondheidsorganisatie nu een "Covid-19"-pandemie noemt.

De Nationale Veiligheidsraad heeft tijdens zijn vergadering van 10 maart een groot aantal aanbevelingen gedaan om de verspreiding van het CORONA-virus zoveel mogelijk te vertragen.

In de nota van het Commissaris Generaal van vandaag, referentie CG-2020/1231, wordt een reeks maatregelen genoemd die erop gericht zijn het contact tussen besmette en niet-besmette personen te verminderen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte te beperken of te vertragen.

Geconfronteerd met deze uitzonderlijke situatie heeft de Nationale Dienst van het NSPV de volgende besluiten genomen:

  • de vaste afgevaardigden zullen onnodige verplaatsingen en vergaderingen vermijden. De berichten met name wat betreft de annulering van de BOC's volgen mekaar snel op.
  • de Provincies zullen ervoor zorgen dat verplaatsingen wordt vermeden en zullen hun afgevaardigden op de hoogte brengen van het uitstellen van niet urgente vergaderingen.
  • het personeel van het hoofdkantoor wordt door de DAFAD op de hoogte gebracht om een permanentie en het beheer van de post te organiseren
  • de Algemene statutaire vergadering van 27 maart wordt uitgesteld.

U zult begrijpen dat deze situatie van overmacht ons niet toestaat een onverantwoord bericht te sturen naar onze leden.

De basismaatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne zijn door de autoriteiten in herinnering gebracht en zijn uiteraard verplicht.

Knuffels en handdrukken moeten worden vermeden.

Het is ieders verantwoordelijkheid om de aanbevelingen en maatregelen die door de gezondheidsautoriteiten en de geïntegreerde politiehiërarchie worden voorgeschreven, uit te voeren en de instructies van de toezichthoudende autoriteiten door te geven.

Dank u voor uw begrip,

Carlo MEDO - Nationaal Voorzitter Thierry BELIN - Nationaal Secretaris

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.