Onnodig u in te lichten dat ons land getroffen wordt door een Covid 19 storm. Onze beleidsmakers op alle niveaus zijn druk aan het vergaderen en de ene richtlijn verschijnt sneller dan de andere.

Een nooit geziene situatie met een nooit geziene impact op het functioneren van onze maatschappij en met een nooit geziene impact op de werking van de politie.

Onze politie die vaak als laatste redmiddel tracht de eenheid en de orde te bewaren in de meest onmogelijke omstandigheden.

De Politie doet dat ook in deze moeilijke omstandigheden.

U zal de komende weken enorm op de proef gesteld worden.

Alleen de correcte opvolging  van de hygiënische richtlijnen kan bijdragen tot het afzwakken van de pandemie.

Het NSPV heeft intern enkele maatregelen genomen om haar bijdrage te leveren aan het indijken van de verspreiding van het virus.

Maar dat betekent niet dat uw vakbond in 'lock down' is.

 

Uw vakbond is meer dan ooit ter beschikking om een vinger aan de pols te houden, om via overleg oplossingen te zoeken in deze moeilijke tijd.

 

Laten we samen aan de maatschappij tonen dat het NSPV er staat, ook in uiterst moeilijke tijden, rekening houdend met de opgelegde richtlijnen en beperkingen maar met een hoopvolle en solidaire blik op de toekomst.

 

Samen sterk.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.