De afgelopen week en natuurlijk het hele weekend hebben velen van u contact met ons opgenomen voor informatie en opheldering over de maatregelen die de regering heeft genomen naar aanleiding van de "Covid19"-crisis.

Sinds deze ochtend staan de telefoons van al onze diensten en afgevaardigden 'gloeiend rood'.

Velen van u begrijpen de tegenstrijdige informatie niet die zij ontvangen!

De #BeGov heeft de beslissing genomen om de lessen in alle scholen van het land te schorsen om de verspreiding van het virus te vertragen.

 

Hoe kunnen onze leden begrijpen dat de Politiescholen open zijn vanmorgen? Vooral omdat ze op vrijdag 13/03 officieel te horen kregen dat ze drie weken gesloten zouden zijn! Hoe kunnen we begrijpen dat de trainingen die gisteravond zijn aangekondigd als geschorst, vanochtend toch plaatsvinden?

De Raad van State, het hoogste administratief orgaan van het land, schort zijn hoorzittingen op tot 16 april 2020, het Hoog Overleg Comité van 18 maart wordt geannuleerd, de DirCo’s annuleren of verdagen de bijzonder overlegvergaderingen.

De wetenschappelijke wereld vraagt de burgers unaniem om zich niet te verzamelen, zelfs niet in kleine groepen van 10 personen. Hoe kunnen onze leden dan begrijpen dat de voorzitter van een kleine politiezone het BOC tegen alle verwachtingen in toch in de planning houdt, onder het voorwendsel van belangrijke beslissingen die voor het personeel moeten worden genomen?

In deze uitzonderlijke tijden moeten de maatregelen ook uitzonderlijk zijn. En, zoals sommige vooraanstaande politici gisteren beweerden, moet de volksgezondheid een topprioriteit zijn en mag zij niet lijden onder enige economie.

De meerderheid van de verschillende politieke actoren hebben hun verschillen en/of rivaliteit grotendeels opzij gezet om de #BeGov van mevrouw WILMES volledige en zelfs bijzondere bevoegdheden te geven om deze uiterst ernstige situatie op mondiaal vlak zo goed als mogelijk te beheersen.

De beslissingen moeten dus van het hoogste federale niveau komen en niet, in verspreide volgorde, van links en rechts, met onbegrijpelijke verschillen en onaanvaardbare tegenstrijdigheden of lokale "kleine maatregelen".

Dit is de duidelijke boodschap van het NSPV aan onze beleidsmakers!

 Wees gerust dat het Nationaal Bureau en het hele team van permanente afgevaardigden van het NSPV op de barricade staan en in nauw contact staan met de autoriteiten van de Federale en Geïntegreerde Politie, in het bijzonder om zo goed mogelijk in te spelen op uw zorgen en uw belangen te verdedigen.

De situatie evolueert van uur tot uur en we houden u uiteraard op de hoogte.

 

SAMEN STERKER !

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.