Velen van u waren verontwaardigd over de opmerkingen op de anarchistische website 'Indy Média Bruxsel' waar duidelijk wordt opgeroepen tot gewelddadige acties tegen de politie.

Men beknibbelt niet op het ongezonde advies: het dragen van maskers (niet voor de sanitaire kant van het gebruiksvoorwerp, u zult het begrepen hebben), het dragen van handschoenen om vingerafdrukken te vermijden, het oneigenlijk gebruik van brandblussers ...

Uw verontwaardiging is ruimschoots gerechtvaardigd en wij delen die.

Hoe kan de overheid dergelijke aanvallen tolereren? Hoe kunnen ze werkeloos toezien terwijl onverantwoordelijke mensen oproepen tot fysieke aanvallen op degenen die geacht worden de burgers te beschermen en de wetten van het land te handhaven?

 Misschien is het dit laatste punt dat deze anarchisten boos maakt?! De politie is namelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de door de Nationale Veiligheidsraad vastgestelde regels, met name op het gebied van beperking.

Wie zegt beperking, zegt gereglementeerde bewegingen en beperkt tot essentiële behoeften. Beperking betekent ook strikt gecontroleerde grenzen en dus een verminderd en gecontroleerd verkeer van personen en goederen.

Dit is niet in dienst van de kleine illegale bedrijven die door de abonnees van de betreffende site worden ingeschakeld en heeft ongetwijfeld een effect van 'gebrek' gecreëerd. Zelfs als sommige mensen zeggen dat cannabis een softdrug is...

Het NSPV heeft de autoriteiten officieel bevraagd over dit onderwerp. Tot op het niveau van de minister van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter van het Hoger Comité van overleg deelde ons vanmiddag mee dat DAO op de hoogte was van het probleem en dat de verantwoordelijke autoriteiten de nodige maatregelen zouden nemen.

Zijn we tevreden met dit antwoord? Nee, zeker niet. Maar we moeten er voorlopig toch tevreden mee zijn. Dit betekent dat we attent en gemobiliseerd blijven en dat we bij de minste melding van onze leden niet zullen nalaten om onmiddellijk terug te keren naar onze verantwoordelijke minister.

 Het NSPV houdt u op de hoogte. Samen sterk!

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.