Op 29 april 2020, heeft het Hoog Overlegcomité plaatsgevonden met als belangrijkste punt op de agenda de ontwerpnota "exitstrategie".

Ondanks de extreem korte tijd die ons werd gegeven (nota ontvangen om 12.25 uur voor een comité om 14.30 uur), hebben we  dit document overlegd.

Laten we het maar meteen zeggen, de overheid had al de wil om deze nota de volgende dag te publiceren. En het NSPV heeft noch de vertraging noch de inhoud ervan op prijs gesteld:

  • Met onmiddellijke ingang (4/05)
  • Ontkenning dat we ons nog steeds in de federale fase bevinden en dat  de GPI94 dus nog steeds primeert.
  • Ontkenning van de vastgestelde maatregelen inzake telewerk en intrekking van het verlof
  • Verwaarlozing van het sociaal overleg en uitvoering van een 'à la carte' toepassing van de nota, afhankelijk van de zone of dienst en het ontbreken van het vereiste voorafgaand overleg
  • Ontkenning dat over sommige onderwerpen in de nota moet onderhandeld worden in plaats van dat er overleg dient gepleegd.

Het NSPV kon niet accepteren dat het harde werk om de beginselen van de GPI94 ten uitvoer te leggen op deze manier zou worden weggevaagd.

Na overleg en een pauze heeft de overheid de volgende voorstellen gedaan om de nota aan te passen:

  • GPI 94 blijft het belangrijkste instrument tot 11 mei 2020.
  • Telewerken blijft dus de norm
  • indien de implementatie van GPI 94 en de voorgeschreven normen niet mogelijk is, moet het lokale BOC voorafgaand advies kunnen geven alvorens enig voorstel te implementeren.
  • Er zal rekening worden gehouden met de verschillende opmerkingen en commentaren die in het HOC zijn gemaakt.

Deze voorstellen van de voorzitter van het comité werden goedgekeurd door de vertegenwoordiger van de commissaris-generaal en de vertegenwoordiger van de VCLP.

Uit de informatie die wij vanmorgen van onze leden hebben ontvangen, blijkt echter dat de beslissingen die hier en daar worden genomen, zeer verschillend zijn. Kortom, algemene hervatting op maandag 4 mei 2020! Dit is verbazingwekkend!?

En de aangepaste ontwerpnota die we vanmiddag mochten ontvangen komt op geen enkele manier overeen met wat de voorzitter van het comité had voorgesteld!! We hebben twee komma's en drie haakjes veranderd en basta!

Het spreekt voor zich dat het NSPV nooit een dergelijke manier van overleg zal aanvaarden! Ofwel is het sociaal overleg ,echt, oprecht en constructief, of de macht wordt onvoorwaardelijk aan de lokale baronieën gegeven!

Het NSPV kan op geen enkele manier een gunstig advies geven aan een dergelijke nota en merkt op dat het woord dat in het Comité wordt gegeven de volgende dag wordt vergeten!

De overheid ontkent hiermee het sociaal overleg en de personeelsvertegenwoordigers, daar houden we rekening mee!

 

Carlo Medo                                                      Thierry Belin

Nationaal voorzitter                                       Nationaalsecretaris

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.