Heel wat leden stellen ons terecht de vraag of de recente regeling voor tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheden van ouderschapsverlof in het kader van Covid-19, ook geldt voor medewerkers bij de politie.

Alhoewel er nog geen officiële teksten zijn, heeft het NSPV aan de voorzitter van het HOC gevraagd het betreffende punt te agenderen op het Hoger Overlegcomité van komende vrijdag.

De Overheid heeft ons laten weten dat het punt zeker zal geagendeerd worden. Wij houden u op de hoogte.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.