Vier belangrijke punten :

  • F/L080 : verplaatsingsvergoeding. De overheid verwijst naar de bestaande FAQ. Regel is van toepassing voor iedereen. Volgende week zal de overheid nog verder communiceren en duidelijke richtlijnen verstrekken.  
  • fiscaliteit overuren. Zoals meegedeeld bestaat er binnen de politie geen wettelijke basis. De overheid neemt heden geen standpunt in maar neemt kennis van onze vragen en stuurt de vraag verder naar het niveau onderhandelingen. 
  • Vergoeding telewerk : Zoals meegedeeld bestaat er binnen  de politie geen wettelijke basis. De overheid neemt heden geen standpunt in maar neemt kennis van onze vragen en stuurt de vraag verder naar het niveau onderhandelingen. 
  • Ouderschapsverlof :  een eerste communicatie werd reeds gevoerd en is terug te vinden op wikipol. De raad van State moet zich nog uitspreken op deze maandag maar leden kunnen nu al ouderschapsverlof nemen en later omzetten in Coronaverlof. 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.