In België

Gevallen waarin een personeelslid in quarantaine kan worden geplaatst:

 • Nauw contact (minder dan 1,5 m afstand) gedurende langere tijd (minstens 15 minuten) met een persoon (collega of andere) besmet met Covid-19 (positief getest): plaatsing in quarantaine via de behandelend arts (quarantainecertificaat) die meteen wordt gecontacteerd door het personeelslid;
 • Terugkeer van een privéreis of een opdracht in het buitenland in een regio in een oranje zone in afwachting van het testresultaat (zie ook FAQ over de terugkeer uit jaarlijks verlof in het buitenland);
 • Terugkeer van een privéreis of een opdracht in het buitenland in een regio in een rode zone (zie ook FAQ over de terugkeer uit jaarlijks verlof in het buitenland);
 • Wanneer een personeelslid een quarantainecertificaat heeft gekregen in het kader van de tracing;
 • Wanneer de behandeld arts om enige andere reden een quarantainecertificaat aan het personeelslid heeft verstrekt.

De quarantaine belet u niet om te werken. U mag alleen niet naar uw werkplek gaan. U zult dan moeten telewerken (link) als uw functie het toelaat of als u andere opdrachten kunt uitvoeren die in telewerk mogelijk zijn.

Als telewerk niet mogelijk is en de quarantaine het gevolg is van een blootstelling aan de ziekte tijdens de uitvoering van de opdrachten, krijgt het personeelslid een dienstvrijstelling (er wordt 7.36 uur aangerekend).

Als telewerk niet mogelijk is en de quarantaine het gevolg is van een blootstelling aan de ziekte maar buiten de uitvoering van de opdrachten (bij terugkeer van vakantie of contact met een positief geteste persoon in de privésfeer in het kader van contactopsporing bijvoorbeeld), wordt het personeelslid ‘verplicht’ in rust geplaatst. De eventuele negatieve uren als gevolg daarvan worden op het einde van de referentieperiode op 0 gebracht.

Merk op dat de personen die contact hebben gehad met een mogelijk besmette persoon (collega of andere) mogen blijven werken. De werkgever kan ook beslissen om hen te laten telewerken (link) uit voorzorg.

Als u zich in dit geval bevindt,contacteer dan uw behandelend arts en volg nauwgezet de voorgeschreven maatregelen.

 • Breng dadelijk uw hiërarchische lijn op de hoogte.
 • Draag een mondmasker.
 • Houd uw gezondheidstoestand in de gaten tot 14 dagen na het vermoedelijke contact.
 • Let op volgende symptomen:
  • Koorts: meet uw lichaamstemperatuur twee keer per dag
  • Hoest
  • Kortademigheid
  • Spierpijnen
 • Volg de instructies die u krijgt van uw hiërarchische lijn strikt op.
 • Als u symptomen vertoont dan blijft u thuis.
 • Vermijd contact met uw huisgenoten.

In het buitenland

Wanneer u in quarantaine zit en/of vastzit in het buitenland wegens het coronavirus Covid-19, is het belangrijk te benadrukken dat dit niet als onregelmatige afwezigheid wordt beschouwd.

Dienstreis

Zit u in deze situatie door een dienstverplaatsing, dan krijgt u voor de dagen waarop u in quarantaine zit en/of vastzit in het buitenland wegens het coronavirus Covid-19 een dienstvrijstelling toegekend (aanrekening van 07.36 uur).

Bent u ziek tijdens deze periode, dan zijn de regels voor het ziekteverlof van toepassing (zie vraag: Wat moet ik doen als ik ziek ben vóór aanvang van mijn dienst?).

Privéreis

De periode waarin u met jaarlijks vakantieverlof was, wordt behouden.

Voor de dagen waarop u in quarantaine zit en/of vastzit in het buitenland wegens het coronavirus Covid-19 die buiten uw jaarlijkse vakantieverlof vallen, moet u uw werkgever het bewijs leveren dat u er alles aan hebt gedaan om naar België terug te keren (attest van het reisbureau, van het land waar u verblijft, van de luchtvaartmaatschappij enz.).
​ In dat geval zijn de volgende regels van toepassing voor de periode waarin u niet met jaarlijks vakantieverlof was:

 • De dagen waarop u in quarantaine zit en/of vastzit in het buitenland wegens het coronavirus Covid-19 worden als rustdagen beschouwd.
 • De overuren die u al had gepresteerd in de referentieperiode worden afgetrokken (regels van de klassieke rust).
 • Geeft het opnemen van rust aanleiding tot negatieve uren, dan zullen deze uren op het einde van de referentieperiode op 0 worden gebracht.

Deze regels zijn niet van toepassing voor reizen ondernomen na negatief advies van de overheden om het Belgische grondgebied te verlaten. In dat geval worden de dagen waarop u in quarantaine zit en/of vastzit in het buitenland wegens het coronavirus Covid-19 beschouwd als dagen jaarlijks vakantieverlof en/of rustdagen wanneer u overuren hebt.

Bent u ziek tijdens deze periode, dan zijn de regels voor het ziekteverlof van toepassing (zie vraag: Wat moet ik doen als ik ziek ben vóór aanvang van mijn dienst?).

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.