De politie als instituut staat de laatste tijd erg onder druk.
De meest banale interventie wordt bekritiseerd als een daad van extreem geweld. Is de politie dan zo veel gewelddadiger of racistischer geworden? Zijn de wilde verhalen over omerta dan toch waar en zouden jullie eerder behoefte hebben aan een kliklijn? Of willen jullie dat ons beroep nu eindelijk eens het respect krijgt dat het verdient?

Onze vereniging zet zich elke dag in om uw belangen te verdedigen, om ervoor te zorgen dat de politiek niet alle invloed krijgt. En geloof ons maar dat we ernstig tegengewicht geven.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze politie wel goed werk levert maar dat bepaalde groepen via een zekere politieke invloed de werking en bevoegdheden van onze politie wil uithollen.

Het NSPV als neutrale en apolitieke beroepsvereniging zal zich hiertegen verzetten. Politiemedewerkers moeten beschermd worden door hun eigen overheden. En als de overheid dat niet doet, zal het NSPV dat wel doen. Gewoon omdat het zo hoort. We laten niemand achter in onze dagelijkse strijd tegen de criminaliteit. Zoveel eer hebben we nog.

Als vereniging vragen wij u solidair te blijven met ons. Uw lidmaatschap helpt ons deze harde strijd voor het behoud van onze rechten verder te zetten. 
Uw solidariteit helpt ons te wegen op de debatten. Het NSPV heeft een uitgebreid netwerk van lokale afgevaardigden. Spreek hen aan. Zij vertalen wat er leeft op de werkvloer.

Als u een kritische noot heeft op het vakbondswerk mag u ons altijd persoonlijk aanschrijven. Wij nemen uw bezorgdheden ter harte.Het lijkt ons beter dat wij samen onze toekomst in handen nemen.  In tegenstelling wat sommigen willen laten uitschijnen leven wij niet in een ivoren toren. Wij zijn elke dag in het werkveld actief. Elke medewerker van onze vereniging op zijn of haar niveau. Maar allemaal met de overtuiging dat we ons best moeten doen voor al onze leden.

Onze kernzinnen blijven nog altijd:

Geen geweld tegen de politie, geef ons de middelen en laat ons onze job doen.
Spreek uw collega's aan om onze vereniging te komen versterken.
Samen zijn we immers veel sterker.

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.