GPI 93 Bis Verloven 

De verloven 2019 die niet kunnen worden opgenomen omwille van weigering van het jaarlijks vakantieverlof, moederschapsverlof of ziekte, kunnen worden opgenomen tot 31 maart 2021. 

De niet-opgenomen verlofdagen van 2020 en eventuele verlenging van de periode om deze verloven op te nemen, zal eerst in de taskforce worden besproken en nadien worden voorgelegd aan het HOC. 

Preventiefiche EDS 

De opmerkingen die vorige week werden gegeven krijgen niet echt een antwoord in de aangepaste preventiefiche. De rol van de OBP, meer bepaald om al dan niet verplicht ter plaatse te komen, is nog steeds te weinig directief. De volledige verantwoordelijkheid blijft nog steeds op de schouders van de betrokken personeelsleden liggen. 

Er is een algemeen besef dat een persoon met de kenmerken EDS niet mag worden opgesloten in een cel doch dit staat niet in de fiche. 

Er werd een voorlopig gunstig advies gegeven, in afwachting van de definitieve tekst. 

Erkenningsdossier opleiding EDS

In het erkenningsdossier steken nog een aantal onduidelijkheden en zaken die dienen aangepast te worden. Er wordt aan de organisaties gevraagd om voor het einde van september de bemerkingen schriftelijk over te maken. Het doel is om begin 2021 te kunnen starten met de opleidingen. 

Volgorde informatiesessies syndicale organisaties

  1. ACV 

  2. VSOA 

  3. SYPOL 

  4. NSPV 

  5. UNSP 

  6. ACOD 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.