De VIVALDI-coalitie kondigde vanochtend aan dat zij een regeerakkoord heeft waarvan de minister-president Alexander DE CROO zal zijn.

De nota van de regeringsformatie die is gepubliceerd, bevat veel punten met betrekking tot de politie en de veiligheid, maar ook justitie.

Veel punten zijn opgenomen in onze eisenbundel: 

  • Een nieuw rekruteringsproces om de tijd tussen de sollicitatie en de indiensttreding aanzienlijk te verkorten. Gepersonaliseerd plan voor bepaalde lokale politiediensten en gebieden. Geplande specifieke profielen (met name voor FGP)
  • Aanwerving van ten minste 1.600 personeelsleden/jaar en de mogelijkheid om mensen in hun eigen politiezone aan te werven
  • Aanpassing van de opleiding, rekening houdend met het aspect 'diversiteit'.
  • Financiering van de lokale politiezones (KUL) wordt aan de huidige realiteit aangepast
  • Het systeem van federale dotatie van de politiezones en de federale preventiemiddelen zal worden herzien.
  • Bevordering van de optimale grootte van politiezones
  • De weg van innovatie verder zetten , moderne en mobiele politie, voortzetting van digitaliseringsprojecten
  • Nultolerantiebeleid voor geweld tegen politie en reddingswerkers
  • Geweldplegers zo snel mogelijk voor de strafrechter vervolgen
  • In het geval van ernstig lichamelijk geweld, geen klassering wegens opportuniteitsredenen.

De details worden u meegedeeld zodra ze bekend zijn. 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.