In de krant van vandaag lezen wij dit artikel.

Heel wat leden stellen zich de vraag : Wat nu?  

Net als u lezen wij dit artikel vandaag in de krant.  

Het NSPV is hierover nog niet aangesproken noch door enig kabinet, noch door onze eigen overheid. Dat is ook logisch, immers ligt er in het kader van een globaal pensioendossier niks op tafel.  

Uit het Regeerakkoord van deze Regering kunnen wij wel opmaken dat de minister van pensioenen de opdracht heeft om tegen september 2021 een onderhandeld voorstel te presenteren aan de Regering. Evenwel lezen we ook dat er aan reeds opgebouwde rechten niet zal geraakt worden. Zal het NSPV in het kader van deze globale nationale onderhandeling uitgenodigd worden? Het antwoord daarop is neen. Deze onderhandelingen zullen gevoerd worden op een globaal niveau voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Maar één zaak is duidelijk, zo lang er geen globaal akkoord gevonden wordt, blijft het principe van de NAVAP bestaan.  

Het NSPV zal niet nalaten om de belangen van onze leden te verdedigen en in de onderhandelingen waar zij haar bevoegdheid kan uitoefenen, het maximale trachten te bereiken voor al onze leden.  

Zodra er meer bekend is, houden wij jullie op de hoogte.  

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.